.


 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Security Quick Tip :

เนื่องจากข้อมูลการทำรายการในอินเตอร์เนต
สามารถเก็บไว้ในรูป Temporary files เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถดึงข้อมูลมาใช้ใหม่ได้
จึงขอแนะนำให้ท่านลบข้อมูลรายการ
โดยเฉพาะการทำรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะผ่านระบบ LAN
หรือ อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หรือเครื่องที่มีผู้ใช้งานหลายคน
โปรดปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อต้องการออกจากระบบทุกครั้งควรเลือกเมนู "ออกจากระบบ" ซึ่งอยู่กรอบเมนูด้านซ้ายล่างสุด
2. เลือกเมนู Tools จาก Browser (สำหรับ Internert Explorer)
3. เลือก Internet Options
4. เลือก General
5. เลือก Delete Files ที่อยู่ในหมวด Temporary Internet Files
6. คลิก OK

ขอบคุณที่ใช้บริการ
        ข่าวสาร เกี่ยวกับด้านการเงิน และธุรกิจ >>